GYIK


Szerződés létrejötte
A Vevő által megküldött rendelés, szerződési ajánlatnak minősül. A szerződés akkor jön létre, amikor a szerződést a Szállító is aláírta és visszaigazolta, vagyis mindkét részről a cégszerű aláírás megtörtént. Amennyiben a rendelésben a Vevő egyértelműen jelöli meg a megrendelt terméket, illetve a Szállító részéről is elvégezhető a termék azonosítása, tisztázott az ár, szállítási feltétel, a szállítási határidő, a fizetési feltétel stb, a szállító visszaigazolásával a szerződés létrejön. A Szállító által küldött ajánlat Vevő általi elfogadásával és cégszerű aláírásával is létrejön a szerződés.

A partner által konkrétan megrendelt és számára hibátlanul leszállított termékeket ’téves rendelés’ nem áll módunkban cserélni vagy visszavenni. Az ilyen esetek egyrészt indokolatlanul növelik raktárkészletünket, másrészt a termékek jelentős része olyan speciális vagy egyedi szerszám, melyet más számára nem vagy csak nagyon hosszú idő után tudnánk értékesíteni. Beszállítóink az ilyen helyzetekben elzárkóznak a szerszám cseréjétől vagy visszavételétől. Mindezek figyelembe vételével a HegeTools Bt. által a megrendelő felé a megrendelésnek megfelelően és határidőre leszállított árukat visszavenni vagy cserélni csak kezelési költség mellet tudjuk, melynek mértéke az áru értékének 30%-a. Természetesen az ilyen esetek elkerülésére kollégáink minden rendelés esetén a legteljesebb körű segítségnyújtással állnak rendelkezésükre! Együttműködésüket köszönjük!

Szállítás
A megrendelt terméket a TNT Express Hungary Kft. segítségével juttatjuk el az Ön által megadott szállítási címre borítékba, vagy nagyobb termékeknél dobozba csomagolva. A küldeményeket legtöbbször a feladást követő munkanapon már kézbesítik, és az esetek 99 százalékában minden a felek teljes megelégedésére zajlik. Baj csak akkor van, ha valaki a fennmaradó 1 százalékba esik. Szállítás a megrendelést követő két napon belül történik, aminek következtében a Tisztelt Vásárló szinte azonnal az áruhoz jut. A termék 5 napot meghaladó teljesítés esetén visszaigazolást küldünk e-mail vagy telefon útján. A szállítást, mint azt jeleztük, a TNT Express Hungary Kft. végzi, így a költségek is ennek megfelelőek, valamint követi a mindenkori díjszabályzatot. A szállítást semmi más költség (Pl. csomagolás, biztosítás) nem terheli. A pontos díjakról a rendelés során kap tájékoztatást. A díjváltoztatás jogát fenntartjuk, de a már leadott rendelések teljesítése azért a díjért történik, amit a rendelés jóváhagyásakor feltüntettünk és ami a visszajelző e-mailben is szerepel. (Kivéve, ha a rendelések bármilyen okból módosításra, összevonásra kerülnek: a módosított rendelésre a módosítás időpontjában érvényes szállítási kondíciók vonatkoznak). A szállítási díj az áru áfa-tartalmával azonos kulcsú általános forgalmi adót tartalmaz, melyről minden esetben – az áruval együtt – áfás számlát adunk, amit megtalál a küldeményben!

Szállítási határidő
A katalógusban megadott termékek szállítási határideje 1-2 munkanap, kivétel a raktáron nem szereplő tételek, amelyek esetében szállítási határidő külön ajánlatkérésre, ajánlat szerint történik. A Szállító megegyezett szállítási határidőn belüli részteljesítésre jogosult.

Meghatározott időpontra történő szállítás:
További felár ellenében a következő szolgáltatásokat lehet igénybe venni.

9:00 órai Expressz
Garantált reggel 9:00 óra előtti kézbesítés másnap vagy a lehető legkorábbi munkanapon országszerte
10:00 órai Expressz
Garantált reggel 10:00 óra előtti kézbesítés másnap vagy a lehető legkorábbi munkanapon országszerte.
12:00 órai Expressz
Garantált déli 12:00 óra előtti kézbesítés másnap vagy a lehető legkorábbi munkanapon országszerte.

A szolgáltatásokról és ezeknek a költségeiről kérjen tájékoztatást személyesen vagy telefonon.

Néhány fontos tudnivaló
Annak érdekében, hogy a szállítási problémákat elkerüljük, néhány tanácsot szeretnénk megrendelőinknek adni:

A kézbesítés legtöbbször munkaidőben történik, ezért szállítási címként célszerű napközbeni, munkahelyi címet megadni, de ebben az esetben kérem ügyeljen, hogy a saját neve mellett a cég, vállalkozás nevét is adja meg, illetve nagyobb cégeknél a recepciót vagy postázással foglalkozó kollégáját értesítse, hogy küldeményt vár! Ha a futár nem talál senkit a címen, akkor a megadott telefonszámon keresi meg.

Személyes átvétel
A megrendelt termékeket irodánkban is átveheti munkanapokon a megadott időpontban.
Irodánk címe: 1149 Budapest, Angol u. 38. (Róna Office Center)

Értékbiztosítás
Az elveszett küldeményeket pótoljuk, de ehhez előbb meg kell bizonyosodnunk róla, hogy a küldeményt valóban nem kézbesítették (például valaki másnak, aki még nem szólt a címzettnek), és biztosan nem fog már célba érni. Az ezzel kapcsolatos ügyintézést elvégezzük, de ez sajnos akár több hetet is igénybe vehet, ezért kérjük türelmüket.

Sérülés
Normál küldeményeknél – a biztonságos csomagolás miatt – a sérülés viszonylag ritka. Arra külön felhívjuk a figyelmet, hogy a sérült küldemények ügyében csak akkor tudunk a TNT Express-el szemben eljárni és a kár megtérítése érdekében intézkedni, ha a küldeményt a futár jelenlétében bontották fel, és a sérülésről jegyzőkönyv készült! Amennyiben a csomagolás sérült és erről nem készült jegyzőkönyv, úgy az ebből eredő kár a vevőt terheli.

Mi a teendő, ha nem érkezik meg a küldemény?
A feladott rendelésekről pontos könyvelést vezetünk, és a nyomon követés funkcióval Önnek lehetősége van küldeménye útját végigkísérni. Ha egy küldemény nem érkezik meg, első lépésben kérjük, jelezze számunkra a problémát, hogy megadjuk Önnek a fuvarlevélszámot, ami alapján küldeménye útját végigkísérheti. Probléma esetén kérjük, feltétlenül forduljon hozzák, hogy megtehessük a szükséges lépéseket!

Vásárlási garancia
Az általunk értékesített termékekre a hatályos jogszabályoknak megfelelő ill. a gyártó által adott szavatossági ill. garanciaidőt vállalunk, amely termékenként különböző lehet. A garancia érvényesítésének feltétele a vásárlásnál általunk kiállított garancia lap és számla együttes bemutatása. A garanciális termékek átvételének helye az üzletünk (amennyiben ezt a garancialap külön nem jelöli). Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 151/2003. (IX.22.) sz. Kormányrendeletben foglaltak az irányadóak. Amennyiben a kézhezvételtől számítva 3 munkanapon belül minőségi kifogással él és a terméket eredeti csomagolásában visszaszállítja hozzánk, úgy azt kicseréljük maximum 10 munkanapon belül egy ugyanolyan eszközre. Kérjük, hogy kifogását telefonon, vagy e-mail-ben tegye meg minél hamarabb, hogy intézkedni tudjunk a termék pótlásáról.

FONTOS!
Cégünk nem vállal felelősséget az esetlegesen szakszerűtlen összeszerelés következtében keletkezett meghibásodásokért, ezért kérjük, hogy amennyiben lehetősége van, úgy szakember segítségével végezze el az alkatrész(ek) beszerelését!

Elállási jog
A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. Kormányrendelet (rendelet) alapján úgynevezett elállási jog (a termék visszaküldésének joga, visszaküldési garancia) illeti meg a Megrendelőt internetes vásárlás esetén.
A termék átvételétől számított 14 naptári napon belül élhet elállási jogával. Erre vonatkozó szándékát postai úton (célszerű tértivevényes levélben) vagy email-ben jelzett egyértelmű nyilatkozatával közölheti. Az elállási szándék jelzését követően a Megrendelő  köteles a terméket saját költségén,  legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszajuttatni címünkre. A termék cégünkhöz való visszaérkezését követő 14 napon belül az Ön által kifizetett teljes összeget visszatérítjük.

Vis Major
A rendkívüli természeti, gazdasági vagy politikai események, amelyek az szerződés teljesítését lehetetlenné teszik, vis majornak minősülnek, így például a katasztrófa helyzet, tűzeset, árvíz, rendkívüli hóakadály stb. A vis major miatti akadályt írásban kell jelezni. Az új feltételekben haladéktalanul meg kell állapodni a körülmények figyelembe vételével.

Egyéb feltételek
A szerződés által nem szabályozott egyéb feltételekre a PTK előírásai az irányadók.

Képek
Média adatbázisunkat folyamatosan karbantartjuk, azonban gyártó és beszállító partnereink fenntartják a jogot, hogy az egyes termékek kinézetét, kiszerelését vagy csomagolását előzetes értesítés nélkül megváltoztassák a folyamatos fejlesztéseknek megfelelően, mely változásokról nem minden esetben kapunk értesítést.

Az oldalon szerelpő képek, műszaki rajzok és leírások tájékoztató jellegűek.
Egyes képek illusztrációk, melytől a tényleges kinézet eltérő lehet.

Az oldalon szereplő információkért a fenti okok miatt nem tudunk teljes felelősséget vállalni, mindezek mellett természetesen arra törekszünk, hogy minden változást a lehető leghamarabb elérhetővé tegyük az Önök számára.

Amennyiben egy adott termékkel kapcsolatban kérdése van, keresse munkatársainkat!
Amennyiben kép nélküli terméket talál, kérem jelezze a info [@] hegetools [.] hu címen.

Konszignációs raktár
Cégünk lehetőséget biztosít konszignációs raktár kihelyezésére azon ügyfelek esetében, akiknél a forgácsoló szerszámok felhasználása olyan mértékű, hogy igény keletkezik egy belső raktár kialakítására. A szállítási határidők pontos betartása és az ehhez kapcsolódó rugalmas szállítóképesség iránti igény a felhasználók részéről az anyaggazdálkodási és beszerzési rendszer átgondolását igényelte. A felhasználó egyik lehetősége a készletek növelése, amely által a beszállítói nehézségekből adódó esetleges termeléskiesés kockázata csökkenthető. Ez a megoldás azonban a tőkelekötés és a raktári kapacitás növekedéséhez vezet. Másik lehetőség a megrendelési ciklusok rövidítése, mely azonban a diszpozíciós költségeket és az adminisztrációs és könyvviteli költségeket növeli meg. Egyik megoldás sem nevezhető korszerűnek, hiszen a megnövekedett költségek a piaci pozíciót csökkenthetik, különösen a költségérzékeny termékek esetében. Ezen probléma megoldása lehet a konszignációs raktározás koncepciója. A fogyási adatok ismeretében termékenként megállapítjuk a minimális készletszinteket, és szinte automatikusan töltjük fel a vevő raktárát, elkerülve ezzel a hiány-helyzeteket. Az ügyfél havi rendszerességgel jelentést küld a felhasználásról, amely alapján mi számlát készítünk.